Máy đóng đai thép ITA-40 Máy đóng đai thép ITA-40
 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP ITA-40
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 13,16,19mm)
 
Model : ITA-40
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Lực căng max (tùy chọn) 2000N, 5500N, 7500N
Loại dây đai THÉP
Bề rộng đai thép 13mm, 16mm, 19mm (tùy chọn)
Độ dày dây đai max 0.4 - 0.8mm
Trọng Lượng 4,0 kg
xuất xứ...

Máy căng đai thép ITA-44 (Choke Collar) Máy căng đai thép ITA-44 (Choke Collar)
 MÁY CĂNG ĐAI THÉP ITA-44
(Máy căng đai thép và cắt đai thép)
 
Model : ITA-44 Choke Collar
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7Bar
Lực căng max 9.000 N
Loại dây đai THÉP
Bề rộng đai thép 19mm, 25mm, 32mm
Độ dày dây đai max 0.6mm - 1.1mm
Trọng Lượng 4.3 kg
xuất xứ columbia - Italy

Máy bấm đai thép ITA-40 Máy bấm đai thép ITA-40
 MÁY BẤM ĐAI THÉP ITA-40
(Máy bấm seal đai thép)
 
Model : ITA-40
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Loại dây đai THÉP
Bề rộng đai thép 19mm, 25mm, 32mm (Tùy chọn)
Độ dày dây đai max 0.6mm - 1.1mm
Bấm seal 01 ngàm bấm
Trọng Lượng 2.9 kg
xuất xứ Itatools - Italy

Máy căng đai thép STTR-C (Choke Collar) Máy căng đai thép STTR-C (Choke Collar)
 MÁY CĂNG ĐAI THÉP STTR-Choke Collar
(Máy căng đai thép và cắt đai thép)
Model : STTR-Choke Collar
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7Bar
Lực căng max 9.000 N
Loại dây đai THÉP
Bề rộng đai thép 19mm, 25mm, 32mm
Độ dày dây đai max 0.6mm - 1.1mm
Trọng Lượng 4.3 kg
xuất xứ columbia - Italy

Máy căng đai thép STTR-B (Button) Máy căng đai thép STTR-B (Button)
 MÁY CĂNG ĐAI THÉP STTR-Button
(Máy căng đai thép và cắt đai thép)
Model : STTR-Button
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7Bar
Lực căng max 9.000 N
Loại dây đai THÉP
Bề rộng đai thép 19mm, 25mm, 32mm
Độ dày dây đai max 0.6mm - 1.1mm
Trọng Lượng 4.1 kg
xuất xứ Columbia - Italy

Sản phẩm

Hỗ trợ Online

0906.802.466

Sản phẩm