Kết quả tìm kiếm

123
Có 28 kết quả của từ khóa "Máy đóng đai thép ITA-40"

Máy đóng đai thép ITA-40
Máy đóng đai thép ITA-40

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP ITA-40
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 13,16,19mm)
Model : ITA-40
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Lực căng max (tùy chọn) 2000N, 5500N, 7500N...

Máy bấm đai thép ITA-40
Máy bấm đai thép ITA-40

 MÁY BẤM ĐAI THÉP ITA-40
(Máy bấm seal đai thép)
Model : ITA-40
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Loại dây đai THÉP...

Máy đóng đai thép ITA-41 / 3B
Máy đóng đai thép ITA-41 / 3B

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP ITA-41/3B
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 25,32mm)
Model : ITA-41 / 3B
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7 Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy đóng đai thép ITA-42 / 2B
Máy đóng đai thép ITA-42 / 2B

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP ITA-42/2B
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 25,32mm)
Model : STSR-2B
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7 Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy đóng đai thép HKE-L
Máy đóng đai thép HKE-L

Máy đóng đai thép HKE - L
TITAN HKE - L
Technical Data
Joint : Sealless
Strap tensioning : 6,000 N
Weight : 3.2 kg...

Máy đóng đai thép IMA
Máy đóng đai thép IMA

Máy đóng đai thép IMA (COLUMBIA)
MODEL: IMA
Bề rộng đai thép : From 13mm to 19mm (3/8"- 3/4")
Độ dầy đai thép: bright-blue Rmax= 850 N/mm2: From 0,4mm up to 0,7mm
Lực căng lớn nhất : 4500N
Phương thức : sealless (không dùng bọ sắt)...

Máy đóng đai thép ST-ECO
Máy đóng đai thép ST-ECO

Máy Đóng Đai thép ST-ECO (Columbia)
MODEL : ST-ECO
Bề rộng đai thép : From 13mm to 19mm (3/8"- 3/4")
Độ dầy đai thép: bright-blue Rmax= 850 N/mm2: From 0,4mm up to 0,6mm
Lực căng lớn nhất : 4500N
Phương thức : With seal-single notch...

Máy đóng đai thép HKE-HD
Máy đóng đai thép HKE-HD

 Dụng cụ đai thép HKE-HD (Ultraleicht)
Titan HKE - L
Technical Data
Joint : Sealless
Strap tensioning : 6,000 N
Weight : 4.3 kg...

Máy đóng đai thép PKE
Máy đóng đai thép PKE

MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP PKE
(Máy căng đai thép và bấm seal cắt đai thép tự động)
Model : PKE
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 7 Bar
Lực căng max 7.000 N...

Máy đóng đai thép PKD
Máy đóng đai thép PKD

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP PKD
(Máy căng đai thép và bấm seal cắt đai thép tự động 32mm)
Model : PKD
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6 Bar
Lực căng max 14.000 N...


123

Hỗ trợ Online

0906.802.466

Sản phẩm