Kết quả tìm kiếm

123
Có 28 kết quả của từ khóa "Máy đóng đai thép STSR"

Máy đóng đai thép STSR-2B
Máy đóng đai thép STSR-2B

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP STSR-2B
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 25,32mm)
Model : STSR-2B
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7 Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy đóng đai thép STSR-3B
Máy đóng đai thép STSR-3B

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP STSR-3B
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 25,32mm)
Model : STSR-3B
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7 Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy đóng đai thép ITA-41 / 3B
Máy đóng đai thép ITA-41 / 3B

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP ITA-41/3B
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 25,32mm)
Model : ITA-41 / 3B
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7 Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy đóng đai thép ITA-42 / 2B
Máy đóng đai thép ITA-42 / 2B

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP ITA-42/2B
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 25,32mm)
Model : STSR-2B
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7 Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy đóng đai thép ITA-40
Máy đóng đai thép ITA-40

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP ITA-40
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 13,16,19mm)
Model : ITA-40
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Lực căng max (tùy chọn) 2000N, 5500N, 7500N...

Máy đóng đai thép HKE-L
Máy đóng đai thép HKE-L

Máy đóng đai thép HKE - L
TITAN HKE - L
Technical Data
Joint : Sealless
Strap tensioning : 6,000 N
Weight : 3.2 kg...

Máy đóng đai thép IMA
Máy đóng đai thép IMA

Máy đóng đai thép IMA (COLUMBIA)
MODEL: IMA
Bề rộng đai thép : From 13mm to 19mm (3/8"- 3/4")
Độ dầy đai thép: bright-blue Rmax= 850 N/mm2: From 0,4mm up to 0,7mm
Lực căng lớn nhất : 4500N
Phương thức : sealless (không dùng bọ sắt)...

Máy đóng đai thép ST-ECO
Máy đóng đai thép ST-ECO

Máy Đóng Đai thép ST-ECO (Columbia)
MODEL : ST-ECO
Bề rộng đai thép : From 13mm to 19mm (3/8"- 3/4")
Độ dầy đai thép: bright-blue Rmax= 850 N/mm2: From 0,4mm up to 0,6mm
Lực căng lớn nhất : 4500N
Phương thức : With seal-single notch...

Máy đóng đai thép HKE-HD
Máy đóng đai thép HKE-HD

 Dụng cụ đai thép HKE-HD (Ultraleicht)
Titan HKE - L
Technical Data
Joint : Sealless
Strap tensioning : 6,000 N
Weight : 4.3 kg...

Máy đóng đai thép PKE
Máy đóng đai thép PKE

MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP PKE
(Máy căng đai thép và bấm seal cắt đai thép tự động)
Model : PKE
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 7 Bar
Lực căng max 7.000 N...


123

Hỗ trợ Online

0906.802.466

Sản phẩm