Kết quả tìm kiếm

123
Có 28 kết quả của từ khóa "Máy đóng đai thép STSR"

Máy đóng đai thép INCA STD 13/19
Máy đóng đai thép INCA STD 13/19

MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP INCA STD 13/19
(Máy căng đai thép và bấm seal cắt đai thép tự động)
Model : INCA STD 13/19
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Lực căng max 5.500 N...

Máy căng đai thép STTR-C (Choke Collar)
Máy căng đai thép STTR-C (Choke Collar)

 MÁY CĂNG ĐAI THÉP STTR-Choke Collar
(Máy căng đai thép và cắt đai thép)
Model : STTR-Choke Collar
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy căng đai thép STTR-B (Button)
Máy căng đai thép STTR-B (Button)

 MÁY CĂNG ĐAI THÉP STTR-Button
(Máy căng đai thép và cắt đai thép)
Model : STTR-Button
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy căng đai thép PR33
Máy căng đai thép PR33

 MÁY CĂNG ĐAI THÉP PR33
(Máy căng đai thép và cắt đai thép)
Model : PR33
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6 Bar
Lực căng max 8.000 N...

Máy bấm đai thép STP-DN
Máy bấm đai thép STP-DN

 MÁY BẤM ĐAI THÉP STP-DN
(Máy bấm seal đai thép)
Model : SPZ
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Loại dây đai THÉP...

Máy bấm đai thép STP
Máy bấm đai thép STP

 MÁY BẤM ĐAI THÉP STP
(Máy bấm seal đai thép)
Model : STP (STP-19, STP-25, STP-32)
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Loại dây đai THÉP...

Máy bấm đai thép ITA-40
Máy bấm đai thép ITA-40

 MÁY BẤM ĐAI THÉP ITA-40
(Máy bấm seal đai thép)
Model : ITA-40
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Loại dây đai THÉP...

Máy căng đai thép ITA-44 (Choke Collar)
Máy căng đai thép ITA-44 (Choke Collar)

 MÁY CĂNG ĐAI THÉP ITA-44
(Máy căng đai thép và cắt đai thép)
Model : ITA-44 Choke Collar
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7Bar
Lực căng max 9.000 N...


123

Hỗ trợ Online

0906.802.466

Sản phẩm