Kết quả tìm kiếm

123
Có 28 kết quả của từ khóa "Máy bấm đai thép ITA40"

Máy đóng đai thép HKE-HD
Máy đóng đai thép HKE-HD

 Dụng cụ đai thép HKE-HD (Ultraleicht)
Titan HKE - L
Technical Data
Joint : Sealless
Strap tensioning : 6,000 N
Weight : 4.3 kg...

Máy đóng đai thép PKE
Máy đóng đai thép PKE

MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP PKE
(Máy căng đai thépbấm seal cắt đai thép tự động)
Model : PKE
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 7 Bar
Lực căng max 7.000 N...

Máy đóng đai thép PKD
Máy đóng đai thép PKD

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP PKD
(Máy căng đai thépbấm seal cắt đai thép tự động 32mm)
Model : PKD
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6 Bar
Lực căng max 14.000 N...

Máy đóng đai thép ITA-30
Máy đóng đai thép ITA-30

Máy đóng đai thép ITA-30 ( ITATOOLS ITALY)
MODEL ITA-30
LỰC CĂNG 3000 ~ 5500N
ĐỘ DÀY DÂY 0.45 ~ 0.8mm
TRỌNG LƯỢNG 4.9Kg
KÍCH THƯỚC 260 x 140 x 350mm...

Máy đóng đai thép SPZ
Máy đóng đai thép SPZ

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP SPZ
(Máy bấm seal đai thép)
Model : SPZ
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6 Bar
Kích thước máy L=300 mm/B=210 mm/H=240 mm...

Máy đóng đai thép DPZ-L
Máy đóng đai thép DPZ-L

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP DPZ-L
(Máy bấm seal đai thép)
Model : SPZ
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6 Bar
Kích thước máy L=300 mm/B=210 mm/H=240 mm...

Máy đóng đai thép MAX
Máy đóng đai thép MAX

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP MAX (3 in 1)
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 32mm)
Model : MAX
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Lực căng max 8.000 N...

Máy đóng đai thép MAXI
Máy đóng đai thép MAXI

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP MAXI (3 in 1)
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 13,16,19mm)
Model : MAXI
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6 Bar
Lực căng max 4.000 N...

Máy đóng đai thép HPE-L
Máy đóng đai thép HPE-L

MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP HPE-L
(Máy căng đai bằng motor và bấm seal cắt đai bằng cơ)
Model : HPE-L
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 7 Bar
Lực căng max 7.000 N...

Máy đóng đai thép IMA DP 13/19
Máy đóng đai thép IMA DP 13/19

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP IMA DP 13/19
(Máy căng đai bằng motor và bấm seal cắt đai bằng cơ)
Model : IMA DP 13/19
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Lực căng max 5.500 N...


123

Hỗ trợ Online

0906.802.466

Sản phẩm