Kết quả tìm kiếm

123
Có 28 kết quả của từ khóa "Máy bấm đai thép ITA40"

Máy đóng đai thép INCA HT 13/19
Máy đóng đai thép INCA HT 13/19

MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP INCA HT 13/19
(Máy căng đai thépbấm seal cắt đai thép tự động)
Model : PKE
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Lực căng max 5.500 N...

Máy đóng đai thép ST
Máy đóng đai thép ST

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP ST
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 13,16,19mm)
Model : ST (ST-13, ST-16, ST-19)
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6 Bar
Lực căng max 4.500 N...

Máy đóng đai thép INCA STD 13/19
Máy đóng đai thép INCA STD 13/19

MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP INCA STD 13/19
(Máy căng đai thépbấm seal cắt đai thép tự động)
Model : INCA STD 13/19
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Lực căng max 5.500 N...

Máy đóng đai thép STSR-2B
Máy đóng đai thép STSR-2B

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP STSR-2B
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 25,32mm)
Model : STSR-2B
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7 Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy đóng đai thép STSR-3B
Máy đóng đai thép STSR-3B

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP STSR-3B
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 25,32mm)
Model : STSR-3B
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7 Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy căng đai thép STTR-C (Choke Collar)
Máy căng đai thép STTR-C (Choke Collar)

 MÁY CĂNG ĐAI THÉP STTR-Choke Collar
(Máy căng đai thép và cắt đai thép)
Model : STTR-Choke Collar
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy căng đai thép STTR-B (Button)
Máy căng đai thép STTR-B (Button)

 MÁY CĂNG ĐAI THÉP STTR-Button
(Máy căng đai thép và cắt đai thép)
Model : STTR-Button
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy căng đai thép PR33
Máy căng đai thép PR33

 MÁY CĂNG ĐAI THÉP PR33
(Máy căng đai thép và cắt đai thép)
Model : PR33
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6 Bar
Lực căng max 8.000 N...


123

Hỗ trợ Online

0906.802.466

Sản phẩm