Kết quả tìm kiếm

123
Có 28 kết quả của từ khóa "Máy bấm đai thép STP-DN"

Máy bấm đai thép STP-DN
Máy bấm đai thép STP-DN

 MÁY BẤM ĐAI THÉP STP-DN
(Máy bấm seal đai thép)
Model : SPZ
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Loại dây đai THÉP...

Máy bấm đai thép STP
Máy bấm đai thép STP

 MÁY BẤM ĐAI THÉP STP
(Máy bấm seal đai thép)
Model : STP (STP-19, STP-25, STP-32)
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Loại dây đai THÉP...

Máy bấm đai thép ITA-40
Máy bấm đai thép ITA-40

 MÁY BẤM ĐAI THÉP ITA-40
(Máy bấm seal đai thép)
Model : ITA-40
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Loại dây đai THÉP...

Máy căng đai thép ITA-44 (Choke Collar)
Máy căng đai thép ITA-44 (Choke Collar)

 MÁY CĂNG ĐAI THÉP ITA-44
(Máy căng đai thép và cắt đai thép)
Model : ITA-44 Choke Collar
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy đóng đai thép ITA-41 / 3B
Máy đóng đai thép ITA-41 / 3B

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP ITA-41/3B
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 25,32mm)
Model : ITA-41 / 3B
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7 Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy đóng đai thép ITA-42 / 2B
Máy đóng đai thép ITA-42 / 2B

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP ITA-42/2B
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 25,32mm)
Model : STSR-2B
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7 Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy đóng đai thép ITA-40
Máy đóng đai thép ITA-40

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP ITA-40
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 13,16,19mm)
Model : ITA-40
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Lực căng max (tùy chọn) 2000N, 5500N, 7500N...

Máy đóng đai thép HKE-L
Máy đóng đai thép HKE-L

Máy đóng đai thép HKE - L
TITAN HKE - L
Technical Data
Joint : Sealless
Strap tensioning : 6,000 N
Weight : 3.2 kg...

Máy đóng đai thép IMA
Máy đóng đai thép IMA

Máy đóng đai thép IMA (COLUMBIA)
MODEL: IMA
Bề rộng đai thép : From 13mm to 19mm (3/8"- 3/4")
Độ dầy đai thép: bright-blue Rmax= 850 N/mm2: From 0,4mm up to 0,7mm
Lực căng lớn nhất : 4500N
Phương thức : sealless (không dùng bọ sắt)...

Máy đóng đai thép ST-ECO
Máy đóng đai thép ST-ECO

Máy Đóng Đai thép ST-ECO (Columbia)
MODEL : ST-ECO
Bề rộng đai thép : From 13mm to 19mm (3/8"- 3/4")
Độ dầy đai thép: bright-blue Rmax= 850 N/mm2: From 0,4mm up to 0,6mm
Lực căng lớn nhất : 4500N
Phương thức : With seal-single notch...


123

Hỗ trợ Online

0906.802.466

Sản phẩm