Kết quả tìm kiếm

123
Có 28 kết quả của từ khóa "Máy căng đai thép ITA-44"

Máy đóng đai thép MAXI
Máy đóng đai thép MAXI

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP MAXI (3 in 1)
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 13,16,19mm)
Model : MAXI
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6 Bar
Lực căng max 4.000 N...

Máy đóng đai thép HPE-L
Máy đóng đai thép HPE-L

MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP HPE-L
(Máy căng đai bằng motor và bấm seal cắt đai bằng cơ)
Model : HPE-L
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 7 Bar
Lực căng max 7.000 N...

Máy đóng đai thép IMA DP 13/19
Máy đóng đai thép IMA DP 13/19

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP IMA DP 13/19
(Máy căng đai bằng motor và bấm seal cắt đai bằng cơ)
Model : IMA DP 13/19
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Lực căng max 5.500 N...

Máy đóng đai thép INCA HT 13/19
Máy đóng đai thép INCA HT 13/19

MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP INCA HT 13/19
(Máy căng đai thép và bấm seal cắt đai thép tự động)
Model : PKE
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Lực căng max 5.500 N...

Máy đóng đai thép ST
Máy đóng đai thép ST

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP ST
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 13,16,19mm)
Model : ST (ST-13, ST-16, ST-19)
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6 Bar
Lực căng max 4.500 N...

Máy đóng đai thép INCA STD 13/19
Máy đóng đai thép INCA STD 13/19

MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP INCA STD 13/19
(Máy căng đai thép và bấm seal cắt đai thép tự động)
Model : INCA STD 13/19
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6.5 Bar
Lực căng max 5.500 N...

Máy đóng đai thép STSR-2B
Máy đóng đai thép STSR-2B

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP STSR-2B
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 25,32mm)
Model : STSR-2B
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7 Bar
Lực căng max 9.000 N...

Máy đóng đai thép STSR-3B
Máy đóng đai thép STSR-3B

 MÁY ĐÓNG ĐAI THÉP STSR-3B
(Máy căng đai, bấm seal, cắt đai thép, 25,32mm)
Model : STSR-3B
Năng lượng Khí nén
Áp suất max 6-7 Bar
Lực căng max 9.000 N...


123

Hỗ trợ Online

0906.802.466

Sản phẩm